હુમા કુરેશીની 'તરલા'ને વધાવી, નિર્માતા અશ્વિની અય્યરે આભાર વ્યક્ત કર્યો

હુમા કુરેશીની ‘તરલા’ને વધાવી, નિર્માતા અશ્વિની અય્યરે આભાર વ્યક્ત કર્યો

author
0 minutes, 1 second Read

અશ્વિની અય્યર તિવારી ‘નીલ બટ્ટે સન્નાટા’, ‘બરેલી કી બરફી’ અને ‘પંગા’ જેવી ફિલ્મો માટે જાણીતા છે.

વધુ જાણો

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tech deck : bridging real and digital skateboarding realms in the 21st century| tech deck – verbal vista. This speech by the rbi governor is quite forthright in recognising crony capitalism. Study the photo – the answer revealed on answer tab !.